Bliv på din egen banehalvdel !!

Vores tendens er…

….At forlade vores banehalvdel og bevæger os over i andres områder. I alle slags forhold og relationer, har vi tilbøjelighed til at forlade vores eget energifelt og svæve over i andres.
Vi bruger således vores energi ”forkert” og bliver drænet for den. 
Med energiområde, – felt eller -bane mener jeg, vores eget private sfære med vores egen energi, der bl.a. er vores tanker, følelser og handlinger.

Vi bevæger os over mod andres områder, når vi bl.a.: 
1.  Overtager ansvar og bekymringer, der slet ikke er vores. Når vi tager på vores skuldre opgaver og udfordringer, der ikke har noget med os at gøre.
2.  Vi fortæller andre hvad de gør forkert og hvad de skal gøre i stedet for – vi er måske ikke engang blev bedt om vores mening.
3.  Når vi prøver at tilpasse os et fællesskab, ved at undertrykke vores egne behov og mere fokusere på at “please”.
4.  Når vi ganske enkelt tillader andres humør, energi og opførsel at påvirker vores egen stemningstilstand.  
Vi kan opleve denne situation med naboen, kæresten, vores børn….eller en fremmed, der pludselig overfuser os.

Ligegyldigt hvor fjernt eller tæt vi er på hinanden, vi har ingen ansvar for andres væremåde og adfærd. Vi har kun ansvar for os selv og medansvar for fællesskabet.
At forblive i sin banehalvdel og sin egen energi, gælder i alle livets forhold og situationer. Både når kollegaen eller chefen er urimelig, når kæresten opfører sig mærkeligt og når børnene får os til at ryge lige op i det røde felt.

At være centreret skaber klarhed og overblik

At mærke sit eget center, betyder at mærke sin egen selvfornemmelse og livsenergi, der mest koncentrerer sig i midten af kroppen, omkring hjerte og solar plexus chakra.  Når vi lærer at holde fast i vores eget energicentret, ligegyldigt hvilken situation vi befinder os i – stress, vrede, glæde eller tristhed – bliver vi ikke nemt overvældet og væltet omkuld af de udfordringer, vi møder.

At blive på sin egen banehalvdel har intet at gøre med at være ligeglad og egoistisk. Tværtimod. Det har noget at gøre med at blive bevidst om hvad der er egne følelser og hvad der er andres. At formå at være tilstede i sig selv. Det er en styrke at kunne skelne mellem “vores” og “andres” og sortere det, der ikke vedkommer os, fra. 
Vi bliver i stand til at mærke vores egne grænser og selv bestemme, hvad vi har lyst til at invitere indenfor i vores liv.
Vi kan bedre være indfølende og empatiske overfor andre, når vi ikke bliver viklet ind i deres følelser og energier og når vi ikke blander vores egne personlige følelser i det. 

Det er en fin og vigtig balance, en proces, der lærer os at passe på os selv.

Det skaber ligeværdighed

At blive i sin egen halvdel af banen giver os stabilt fodfæste og ligeværdighed i vores relationer. Når ligeværdigheden mangler, kommer vi hurtig ind i bestemte roller, offer- og skurkeroller, som ingen er tjent med. Tværtimod, det skaber mere trods, afstand og skævhed. Vi sårer hinanden og skader vores forhold.

Vores rolle er at være os selv

Ved bl.a. at sige højt hvordan vi oplever en bestemt situation og holde os til vores oplevelse. Blive i os selv. Selv om vi synes at det er hamrende uretfærdigt og vi har lyst til at råbe og skælde ud. Vi skal lade være. Vi skal holde fast i os selv, i vores eget rum.
Alt andet er ikke værdigt. Det er drænende og ikke godt at være i.

Men vi har ret til at give udtryk for vores egen frustration og vi har absolut ret til ikke at finde os i andres luner, humørsvingninger og nedværdigende opførsel.
I enhver situation kan vi vælge at handle i overensstemmelse med os selv, eller imod os selv.
Når vi giver udtryk for vores egne følelser i en bestemt situation, holder vi os til vores egen hjemmebane. Vi tager ansvar for os selv.
Vi bliver på vores eget virkefelt, der styrker os yderligere med mere indre ro og hvilen i os selv.
Når vi derimod fortæller andre om hvad de burde føle og gør, har vi krydset den følsomme grænse imellem os.
Vi er på fremmed territorium, der gør os usikre og sårbare. Vi bruger vores energi på ting, der ikke hører til vores eget bord.  

Vær opmærksom på: 

1. Om du er i din egen banehalvdel og energi.

Du kan starte med at være opmærksom på hvordan du reagerer.
Når du oplever situationer, hvor du let bliver påvirket af andres væremåde. Du kan spørge dig selv: ”Er det her mit, har det noget med mig at gøre?”
Det vil give dig større afklarethed og anledning til selv at bestemme, hvad du vælger at lukke ind i dit sind og i dit liv.
Hvis du øver dig i selv at være herre over din egen indre tilstand, vil du opleve at du bliver mindre sårbar. Mindre afhængig af andres velbefindende, for at kunne være dig selv.
Du har sikkert hørt det før. Du kan ikke ændre andre, men du kan ændre din måde at være på. Når du ændrer din adfærd, ændres din energi og den energi, du sender ud til andre. Der, vil du opleve at omgivelsernes respons til dig, ændrer sig også.

2. Er du et menneske med følsomme antenner?

Mennesker, der er vokset op med svære udfordringer – alkohol eller andet misbrug og omsorgssvigt i familien, har udviklet ekstra følsomme men også sårbare antenner, for simpelthen at kunne aflæse deres omgivelser og overleve.
Du er måske en af dem, der hurtig kan mærke hvordan alle, omkring dig, har det? Og du kan mærke hvordan hver og en påvirker dig?
Det er en kæmpe gave at have sådan en stor følsomhed og indlevelse. Det forklarer dig, hvorfor du kan mærke alle andre, i stedet for at blive hos dig selv. Du skal nu lære at bruge din gave med omtanke og fornuft, så du styrker dig selv og ikke fylde dig med omgivelsernes sindsstemninger og vibrationer. 
Din fine sensitivitet og fornemmelse kan hjælpe dig med at sortere det, der ikke gavner dig fra. 
Omgiv dig med energier der nærer dig og skru ned for dem, der dræner dig !!!
Du kan læse mere om energier her. https://healende-massage.dk/vores-relationer-energiudveksling.

Husk at når du højner din energi, vil du også tiltrække og møde situationer og mennesker med samme lettere energi!!  

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *