Vores relationer er energiudveksling

Bliv mere bevidst

Vores relationer til vores omgivelser er energier, der påvirker os fysisk og psykisk.
Den kvalitet som ligger i vores kontakt og samvær med andre, har indflydelse på vores egen energiniveau. Vi mærker det, ved enten at føle os opstemte eller nedtrykte i hjertet og sindet.

Vi kender det alle sammen, at når vi omgås mennesker, der møder os åbent og ligeværdigt, med smil og venlighed, bliver vi glade, trygge og ligesom løftet op. Når vi til gengæld er sammen med mennesker, der ofte er negative, overskrider vores grænser, har svært ved at lytte til eller rumme andre, bliver vi usikre, triste og tunge. Vi bliver trukket ned til et lavere energiniveau.
Det er helt naturligt fordi i de gode relationer får vi den næring, vi har brug, hvor i det modsatte tilfælde, bliver vores depoter fuldstændig drænet.

Det er vores selvværd, vores selvagtelse, hele vores forhold til os selv, der bliver påvirket i vores samvær med andre.
Kærlige forhold giver os den stabilitet og tryghed vi har brug for, i vores personlig udvikling.
Negative forhold hyler os helt ud af det og gør os usikre på alt.

Vores relationer er vores familie, venner, kollegaer, naboer, mennesker der krydser vores vej i kortere eller længere tid.

Flere af os har sikkert opleve at have haft mindst en dårlig relation i vores liv. Måske indenfor vores egen familie, en bror eller en kæreste. På jobbet med en eller flere vanskelige kollegaer eller en dominerende chef. Måske har vi haft ”venner” der ikke kunne finde ud af at behandle os ordentligt.
Vi er måske blevet mobbet og trådt over tæerne gentagne gange.
Måske har vi været usikre på hvordan vi skulle takle sådan en ubehagelig situation og har ladet være med at gøre noget. Vi har prøvet tålmodigheden. Lod være med at svare igen.
Vi har prøvet på at gøre os usynlige for ikke at udløse mere ubehag. Men situationen ændrede sig ikke. 

Vi skal lære det

At sørge for at omgive os med meningsfulde relationer, er noget, vi skal lære os selv, efterhånden som vi bliver mere modne og selvbevidste. Men vi skal lære det rigtigt, helt fra bunden.
Vi skal forstå, at verden omkring os, menneskerne og hændelserne, er en slags spejl af os selv og vores liv.

Vores tanker former vores liv og definerer det forhold vi har til os selv. 
Vi er bogstavelig talt, store magneter, der tiltrækker de situationer, der passer til vores forestillinger og inderste overbevisninger. Vi tiltrækker mennesker, der bekræfter vores ubevidste eller skjulte tanker om vores egen værdi.
Når vores tanker ændres, ændres hele vores virkelighed.

Vores relationer afspejler forholdet til os selv

Vi møder de mennesker der skal hjælpe os med at blive mere opmærksom på det, vi mangler at lære. Hvis vi f.eks. har svært med at mærke vores egne grænser, vil vi blive ved med at konfronteres med lige præcis det, igennem forskellige situationer, der vil gentage sig.
Livet vil blive ved med at prikke til os, indtil vi lærer at sige nej til det, der er meningsløst og ja til det, vi ønsker at have med.
Indtil vi mærker klart og tydeligt hvad det er, vi absolut ikke vil være med til og hvad, vi ikke kan undvære. 

Jeg holder meget af et gammelt buddhistisk ordsprog. ”Ingen mennesker er din ven eller fjende. Alle er dine lærere.”


Hvad er det så, der definerer en god relation til et andet menneske?

Der er kærlighed og dybde i forholdet. Vi føler os godt tilpas, vi bliver mødt som den vi er.
Der er rummelighed og autencitet, plads til at fejle og være uperfekt og bruge det som styrke.

Være afklaret med sine grænser. Kan mærke sig selv og den anden, men er i stand til at adskille sine egne behov fra den andens.

Aktiv lytning. Vi lytter med opmærksomhed og respekt. Være i stand til at træde tilbage og give plads til den anden. Vores mening er ikke altid så vigtig, som at kunne lytte.

Ligeværdighed. Gensidig respekt og anerkendelse. Vi er lige meget værd!!

Hjerte – Nærvær. Være til stede med kærlig opmærksomhed.

Humor. Vi kan grine sammen. Der er ikke noget, der forløser så dybt, som at kunne græde og grine helhjertet.

Fælles værdier. Vigtigt med samme menneske- og livssyn. Det får os til at føle større samhørighed og stærkere forbindelse til hinanden.
Vi kan udvikle os sammen og støtte hinanden undervejs.


Mit bud:
  Omgiv dig med mennesker og situationer, der får dig til at blomstre og føle dig værdsat og dyrebar. Med dem, der ser og værdsætter dine unikke kvaliteter og hjælper dig med at mærke og tro på din egen værdi. Dem, der får dig til at nyde dig selv. Fuldt ud.
Ellers giv slip på dem…. 

 

Bliv på din egen banehalvdel !!

Vores tendens er…

….At forlade vores banehalvdel og bevæger os over i andres områder. I alle slags forhold og relationer, har vi tilbøjelighed til at forlade vores eget energifelt og svæve over i andres.
Vi bruger således vores energi ”forkert” og bliver drænet for den. 
Med energiområde, – felt eller -bane mener jeg, vores eget private sfære med vores egen energi, der bl.a. er vores tanker, følelser og handlinger.

Vi bevæger os over mod andres områder, når vi bl.a.: 
1.  Overtager ansvar og bekymringer, der slet ikke er vores. Når vi tager på vores skuldre opgaver og udfordringer, der ikke har noget med os at gøre.
2.  Vi fortæller andre hvad de gør forkert og hvad de skal gøre i stedet for – vi er måske ikke engang blev bedt om vores mening.
3.  Når vi prøver at tilpasse os et fællesskab, ved at undertrykke vores egne behov og mere fokusere på at “please”.
4.  Når vi ganske enkelt tillader andres humør, energi og opførsel at påvirker vores egen stemningstilstand.  
Vi kan opleve denne situation med naboen, kæresten, vores børn….eller en fremmed, der pludselig overfuser os.

Ligegyldigt hvor fjernt eller tæt vi er på hinanden, vi har ingen ansvar for andres væremåde og adfærd. Vi har kun ansvar for os selv og medansvar for fællesskabet.
At forblive i sin banehalvdel og sin egen energi, gælder i alle livets forhold og situationer. Både når kollegaen eller chefen er urimelig, når kæresten opfører sig mærkeligt og når børnene får os til at ryge lige op i det røde felt.

At være centreret skaber klarhed og overblik

At mærke sit eget center, betyder at mærke sin egen selvfornemmelse og livsenergi, der mest koncentrerer sig i midten af kroppen, omkring hjerte og solar plexus chakra.  Når vi lærer at holde fast i vores eget energicentret, ligegyldigt hvilken situation vi befinder os i – stress, vrede, glæde eller tristhed – bliver vi ikke nemt overvældet og væltet omkuld af de udfordringer, vi møder.

At blive på sin egen banehalvdel har intet at gøre med at være ligeglad og egoistisk. Tværtimod. Det har noget at gøre med at blive bevidst om hvad der er egne følelser og hvad der er andres. At formå at være tilstede i sig selv. Det er en styrke at kunne skelne mellem “vores” og “andres” og sortere det, der ikke vedkommer os, fra. 
Vi bliver i stand til at mærke vores egne grænser og selv bestemme, hvad vi har lyst til at invitere indenfor i vores liv.
Vi kan bedre være indfølende og empatiske overfor andre, når vi ikke bliver viklet ind i deres følelser og energier og når vi ikke blander vores egne personlige følelser i det. 

Det er en fin og vigtig balance, en proces, der lærer os at passe på os selv.

Det skaber ligeværdighed

At blive i sin egen halvdel af banen giver os stabilt fodfæste og ligeværdighed i vores relationer. Når ligeværdigheden mangler, kommer vi hurtig ind i bestemte roller, offer- og skurkeroller, som ingen er tjent med. Tværtimod, det skaber mere trods, afstand og skævhed. Vi sårer hinanden og skader vores forhold.

Vores rolle er at være os selv

Ved bl.a. at sige højt hvordan vi oplever en bestemt situation og holde os til vores oplevelse. Blive i os selv. Selv om vi synes at det er hamrende uretfærdigt og vi har lyst til at råbe og skælde ud. Vi skal lade være. Vi skal holde fast i os selv, i vores eget rum.
Alt andet er ikke værdigt. Det er drænende og ikke godt at være i.

Men vi har ret til at give udtryk for vores egen frustration og vi har absolut ret til ikke at finde os i andres luner, humørsvingninger og nedværdigende opførsel.
I enhver situation kan vi vælge at handle i overensstemmelse med os selv, eller imod os selv.
Når vi giver udtryk for vores egne følelser i en bestemt situation, holder vi os til vores egen hjemmebane. Vi tager ansvar for os selv.
Vi bliver på vores eget virkefelt, der styrker os yderligere med mere indre ro og hvilen i os selv.
Når vi derimod fortæller andre om hvad de burde føle og gør, har vi krydset den følsomme grænse imellem os.
Vi er på fremmed territorium, der gør os usikre og sårbare. Vi bruger vores energi på ting, der ikke hører til vores eget bord.  

Vær opmærksom på: 

1. Om du er i din egen banehalvdel og energi.

Du kan starte med at være opmærksom på hvordan du reagerer.
Når du oplever situationer, hvor du let bliver påvirket af andres væremåde. Du kan spørge dig selv: ”Er det her mit, har det noget med mig at gøre?”
Det vil give dig større afklarethed og anledning til selv at bestemme, hvad du vælger at lukke ind i dit sind og i dit liv.
Hvis du øver dig i selv at være herre over din egen indre tilstand, vil du opleve at du bliver mindre sårbar. Mindre afhængig af andres velbefindende, for at kunne være dig selv.
Du har sikkert hørt det før. Du kan ikke ændre andre, men du kan ændre din måde at være på. Når du ændrer din adfærd, ændres din energi og den energi, du sender ud til andre. Der, vil du opleve at omgivelsernes respons til dig, ændrer sig også.

2. Er du et menneske med følsomme antenner?

Mennesker, der er vokset op med svære udfordringer – alkohol eller andet misbrug og omsorgssvigt i familien, har udviklet ekstra følsomme men også sårbare antenner, for simpelthen at kunne aflæse deres omgivelser og overleve.
Du er måske en af dem, der hurtig kan mærke hvordan alle, omkring dig, har det? Og du kan mærke hvordan hver og en påvirker dig?
Det er en kæmpe gave at have sådan en stor følsomhed og indlevelse. Det forklarer dig, hvorfor du kan mærke alle andre, i stedet for at blive hos dig selv. Du skal nu lære at bruge din gave med omtanke og fornuft, så du styrker dig selv og ikke fylde dig med omgivelsernes sindsstemninger og vibrationer. 
Din fine sensitivitet og fornemmelse kan hjælpe dig med at sortere det, der ikke gavner dig fra. 
Omgiv dig med energier der nærer dig og skru ned for dem, der dræner dig !!!
Du kan læse mere om energier her. https://healende-massage.dk/vores-relationer-energiudveksling.

Husk at når du højner din energi, vil du også tiltrække og møde situationer og mennesker med samme lettere energi!!  

 

Healing kun med hjerteenergi

Modstand og frygt 

Hjerteenergi, kalder jeg enhver tanke, handling, intention og vision, der kommer direkte fra hjertet.  Jeg vil uddybe det lidt efter lidt i dette indlæg. 

Måske så du eller genså tv2s udsendelse for et par aftener siden, om “Healing som den sidste udvej”?
Om mennesker, der har prøvet at blive behandlet i den traditionelle lægeverden – for bl.a. ADHD og angst – men uden at få det bedre.

Jeg ville personligt kalde det, ”Healing, den naturlige vej”, fordi vi består af energi og healing er en naturlig universal energi, der bruges for at genoprette balance i vores energifelter: på det fysiske, psykiske og æteriske plan. Der fokuseres på hele mennesket, krop, sind og psyke.
Og det er noget, som det vestlige lægesystem stadig har svært ved at acceptere.

Kendt viden fra antikken

Spørgsmålet er hvorfor? Hvorfor er det så svært at tænke hele mennesket ind, i en traditionel lægebehandling?
Når den græske læge Hippokrates, (grundlæggeren af den vestlige lægevidenskab), allerede for 2.500 år siden, sagde at ”naturen læger alle sygdomme”??
Med naturen mente han de helbredelseskræfter, der er iboende i hver organisme, menneske, dyr eller plante.
For Hippokrates, var medicinen kunsten til at efterligne disse helbredelsesprocesser. Han erkendte klart, at sygdom aldrig er en forstyrrelse i et enkel organ, men altid hænger sammen med hele organismen. !!!
Ja, han havde modstandere dengang og der er stadig modstand i dag, 2.500 år senere.

En fantastisk og helt naturlig energi

Fremgangsmåden i TV2s program, der skulle undersøge healingens virkning nærmere, kan derfor godt diskuteres. Efter min mening, bliver healingen ikke præsenteret på en seriøs og uddybende måde. Jeg så gerne at de healere, der deltog, kom med deres egen opfattelse og oplevelse af healing. At de fortalte hvad healingen var og hvordan de anvendte den i deres behandlinger.
Der er sikkert flere, der har brug for at få det ned på et mere jordnært plan, for at få en bedre forståelse af det.

Det er også ret fantastisk, at en usynlig energi, eller hvad man vælger at kalde det, kan rette op på forskellige fysiske og psykiske ubalancer. Og man kan ikke se (nogen kan) og måske heller ikke kan mærke noget. 
Men hvis vi godtager, at alt er energi – alt omkring os og vi selv – så vil det, at bruge energi til at genoprette vores naturlige balancen med, virke mindre fremmede.

Min egen oplevelse

Men hvad er healing egentlig og hvad sker der under en behandling med healing?
Min egen viden og erfaring med den har vist mig, at:
1. Der er lige så forskellige måder at bruge healing på, som der er mennesker
2. Et menneske kan tage imod og reagere på en healing også på forskellige måder. Her spiller det en rolle hvem man er, hvor man er i sit liv og hvad det er for en historie, man har med sig.

Healing er for mig ren kærlighedsenergi, en energi, der findes overalt i universet og kan hentes direkte til hjertet. Healing er hjerteenergi og hjertearbejde.
Jeg er overbevist om at alt levende hænger sammen og virker sammen.
Men eftersom der ikke er noget, der kan fungere og overleve i noget dystert og disharmonisk, må det, der binder os sammen, være noget smukt, let og kærligt.

Jeg tror på at der er store, kærlige kræfter og energier i universet, der sørger for at give livet de bedste betingelser. Og det er op til hver især, hvordan vi skal bruge dem. Vi kan se, at naturen, fugle og planter, har ikke problemer med at finde ud af det. De er der bare i deres naturlige væren og måde.
Vi mennesker har lidt sværere med at finde ud af det, fordi vi har en tendens til at gøre det kompliceret for os selv. Men vi har alle evnerne for at forstå hvad vi er og leve efter det, der er det naturlige for os.

Hvad gør jeg når jeg healer?

I min hverdag prøver jeg på at leve så ukompliceret som muligt. Jeg henter energi fra alt liv omkring mig, som jeg er forbundet med. Især fra naturen fordi den taler direkte til min sjæl. Dens skønhed og ro giver mig den healing, jeg har brug for.

Når jeg skal hjælpe andre mennesker med healing, sørger jeg først for selv at være i balance og ro. Derefter, stiller jeg mig til rådighed for den kraft, jeg ved og mærker findes inde i mig, og overalt omkring mig. Det er den universelle kærlighed og der er dyb ro og fuld accept i den.

Jeg mærker den som en brusende og varm fornemmelse, der fylder mig fra top til tå.
Jeg takker det, der står højest for mig, for at gøre mig til en kanal for denne rene, kærlige energi. Og for at kunne sende den videre til den, der har brug for hjælp.

Hvordan hjælper healingen?

Det føles som en flod af et strålende og smukt lys fra himlen, der strømmer i mig og kommer videre igennem mine hænder, mit solar plexus og mit hjerte.
Jeg lader dette brusende lys fylde der, hvor der er uro og ubalance.
Den flyder og renser, healer, lindrer, forløser, trøster, giver mere indre ro…Alle disse fantastiske tilstande kan forekomme på en gang.

Healingen støtter kroppen og psyken til at gennemgå den rensnings- og forløsningsproces, de har brug for. Den forøger og frigør energien og overskuddet, der er med til at aktivere den selvhealende proces i et menneske. Både på det fysiske og psykiske plan.

Processen varierer fra mennesket til menneske, fordi vi er på forskellige bevidsthedsniveauer, har forskellige historier i vores bagage og derfor modtager vi forskelligt. Vi modtager det vi kan, der hvor vi er. 
En healingsproces er ikke helt nemt at beskrive. Men dem, der har prøvet at give og modtage healing, har en fornemmelse af hvad jeg taler om. 

Vores hjerteenergi healer naturligt

Healing er for mig ikke andet end kærlighed, omsorg og omtanke. Alle de gode elementer, et menneske kan fylde sit hjerte med og styrke sin hjerteenergi. Og denne fantastiske, stærke energi kan så sendes videre til dem, der har brug for den. Uden bagtanke, bedømmelse eller tvang.
Alle, har vi denne fantastiske evne at heale os selv og andre, vores verden og jord. 
Alle, rummer vi en kærlig og ren energi, som kan blive en naturlig del af vores liv, hvis vi ønsker det. 
Men vi skal vække vores tilknytning til universet inde i os, for at vi kan se os selv og livet som vi er. Når vi først åbner op for den del i os, kan healingen – kærlighedens energi – være med i alt, vi gør, tænker og siger. 
Forestil dig hvilken forandring, der ville komme i verden!!!

Læs lidt mere om at være i hjertet i mit andet indlæg : /healende-massage.dk/at-turde-hoere-sit-hjerte

Den fantastiske krop

Kroppen tumler med det vi gemmer…

Jeg oplever kroppens samspil med tankerne og følelserne som noget unikt, men også naturligt. Jeg synes det er et helt fantastisk samarbejde,

Jeg har gang på gang oplevet tæt på, hvordan kroppen påvirkes af det, vi tumler med.
Hvordan tunge tanker og uforløste følelser kan udover en klump i maven, skabe stivhed, uro og smerter forskellige steder på kroppen.
Vi kan være bevidste om disse forstyrrelser. Men ofte, bruger vi ikke tid på at fornemme tættere på, hvad det handler om.

Vi er blevet født med alle de nødvendige evner til at kunne mærke os selv, vores krop og vores sjæl. Vi er i stand til at mærke klart, hvad det er vi har brug for, for at vores krop og vores indre er i balance med hinanden.
Men det er ikke tit, vi bliver støttet i at udvikle og håndtere disse medfødte evner i os.
Det er som voksne at vi har mulighed for at tage styringen og stoppe forvirringen i vores liv.
Det er ofte som voksne at vi kan vælge at genlære vores unikke evner. Fordi vi er nået det sted i livet, hvor det giver mening.

Hvordan føles det?

Kroppen registrerer alt i vores mentale og psykiske tilstand.
En kvinde, jeg har behandlet, har i længere tid mærket ømhed og spænding i sin venstre arm.
Hun kunne ikke finde ud af hvor det kom fra og hvorfor.
Spændingen var der hele tiden og en gang imellem blev den stærkere. Vi kom frem til, at hun skulle lægge mærke til hvornår spændingen blev mere mærkbar. Under hvilke situationer og stemninger den dukkede op. Hvilke tanker, hvilke følelser var hun i, når hun mærkede smerten i armen?

Hun havde en masse udfordringer dengang og der var meget, hun skulle tage stilling til.
Hun registrerede, at hver gang hun følte stress over uvisheden om sin fremtid, blev smerten i armen stærkere. Spændingen prøvede på at gøre hende opmærksom på, hvad hendes tankemønstre satte gang i hende. Hun havde absolut ikke godt af uvished. Men heller ikke af den stress, der blev udløst.
Det, der var hendes virkelige udfordring var, at hun følte at hun ikke havde kontrol over sin situation. Hun blev grebet af en ubevidst frygt, der næsten lammede hende.
Da armene symboliserer vores evne til at turde række efter og gribbe livet, giver det god mening, at den frygt, der forhindrede hende i at handle, satte sig der som en spænding.
Spændingen fortalte, at hun lod frygten tage over og at hun skulle lære at hente sin styrke hjem igen. Hun kunne gøre det ved at turde mærke følelsen, uroen og angsten. Anerkende den som en del af hende og lære at være i den for at høre dens budskab.

Hvad handler det om?

Frygt handler ofte om kontrol og den skal vi turde slippe for at kunne mærke under overfladen, hvad der virkelig rører sig i os.
Vi kan ikke tænke os til alt, vi skal ned og mærke kroppen også. Vi skal leve og handle i overensstemmelse med det vi tænker og det vi mærker.

Når vi mærker uro, er vi tilbøjelige til at lukke af for det, fordi den er forstyrrende.
Vi kan ikke altid sætte ord på hvad det er, vi mærker. Hvad det er, der gør os urolige. Men vi kan øve os i at mærke os selv. Vi kan håndtere de besværlige følelser, når vi stopper med at lukke dem ude, som en uønsket del af os.
Ligegyldigt hvad det er, er det stadig en del af os og derfor ikke farligt. Når noget bliver ved med at dukke op og gør os utilpas, fysisk eller psykisk, er det ofte fordi vi er kommet for langt væk fra os selv og skal finde tilbage igen. Vi skal finde vores styrke igen ved at tillade os at møde og tage imod hele os selv. Ligesom vi er.
I den accept ligger også den forløsning, vi har brug for.

Relateret indlæg: at turde maerke smerten

 

Stress er tegn på at vi er mest i hovedet

Et sammenbrud gemmer på en forløsning

At blive ramt af stress kan være en stor prøvelse for kroppen og psyken. Sammenbruddet kommer når kroppen langt om længe trækker i nødbremsen, inden faldet i afgrunden.
Men en krise fører ikke kun skidt med sig. Den kommer også med mulighed for oprydning og selvudrensning. Du kan vælge at se alt det svære som en hjælp til dig. En hjælp til at kunne finde frem til det, der ikke fungerer hensigtsmæssigt i dit liv. Måske kan det skyldes nogle livsmønstre og overbevisninger, du har med dig. Som f.eks. at du skal arbejde ekstra hårdt for at gøre det godt nok.

Jeg har haft tæt berøring med stress. Jeg har både oplevet den på egen krop og har siden hen, som behandler, hjulpet folk til at håndtere den.

Stress er også frygt

Jeg tror stress opstår når vi tillader forskellige omstændigheder at presse os følelsesmæssigt og fysisk til den yderste grænse. Presset gør, at vi får sværere ved at mærke vores egne grænser og derfor kan vi nemt overskride dem. Vi mister på en måde den nødvendige kontakt med os selv.
Vi overhører stemmen i os, der fortæller os at vi bevæger os et sted, der ikke er godt eller sundt for os.

Vi fjerner os mere og mere fra vores indre kompas. Men ikke uden omkostninger. For det er et spørgsmål om tid, inden filmen knækker. 
Det er Indtil vores krop og sind kommer i fuldt alarmberedskab og vi går ned med et brag.
Kroppens og sindets fornuftig reaktion inden en total kortslutning. Den eneste måde, vi kan blive råbt op på !!
Men hvorfor vælger vi at ignorere vores indre protester og presse os selv til den yderste grænse?

Frygt spænder ben for os

Jeg tror at for de fleste af os, ligger en bevidst eller ubevidst frygt som årsag til stress.
En frygt der kommer fra vores egne forestillinger og overbevisninger. Fra gamle opfattelser af hvordan vi skal være og hvad vi skal kunne leve op til, for at vi kan have en vis værdi i fællesskabet. 

Vi er bange for ikke at kunne slå til, ikke at gøre det godt nok, ikke at nå, alt det vi synes er vigtigt. Vi frygter for hvad der vil ske hvis vi siger fra. Bliver vi upopulære eller bliver vi set ned på? Og hvordan skal vi forholde os til det??
Frygten forhindrer os i at handle, som vi inderst inde føler vi skal. Vi glemmer at prioritere det, der er det vigtigste i enhver situation: At vi skal sørge for at vi kan trives og have overskud.

Min egen lille historie

For mit vedkommen, var jeg 100% klar over hvad der foregik, da jeg stod i situationen.
Jeg vidste hvad årsagen var og hvordan den påvirkede mig. Jeg havde et job med flere forhindringer og udfordringer end jeg kunne klare. Jeg ønskede at ændre det, men vidste efterhånden ikke hvordan. Jeg var også bange for at hvis jeg sygemeldte mig, vil mit nedbrud være det sidste, de ville huske af mig. Et billede af svaghed og fallit.
Frygten tog al min styrke fra mig.
Tankernes mylder og støj overtog styringen og jeg viklede mig mere og mere ind i noget, der føltes som en blindgyde. Indtil min krop sagde stop, ved at blive hundesyg. Så var jeg klar over at det var alvor.
Det var skidt men samtidig det, der ruskede mig og vækkede mig.

Jeg kunne mærke lige pludselig, at jeg havde lagt vægt på forkerte prioriteringer. Jeg havde ladet mig styret af andre, ydre faktorer alt for længe. Jeg blev klar over at frygten i mig blev større, jo længere væk jeg kom fra mig selv.
OK. Det her handlede om mig og hvilket liv, jeg ønskede at leve. Jeg dykkede ned i mig selv og fandt frem til de fortrængte svar. Jeg lærte at sige ”pyt” med hvad andre tænkte og mente og have det godt med det. Jeg var ikke sat i verden for at please andre. Hverken min chef, naboerne eller min familie. Jeg skulle lære at tage mig af mig selv først. Fordi ved at gøre en masse godt for mig, havde jeg en masse godt at give andre.

Jeg fandt således frem til ældgamle adfærdsmønstre, der i årevis havde fungeret som et spændetrøj for mig,
Det var på tide at vinke farvel til dem og lære nye, der fik mig til at føle mig mere fri og mere mig.  Det er en indre proces der tager tid, men den sætter tingene i det rigtige perspektiv.

Det handler om fuld selvaccept 

Når vi bliver alvorligt ramt af stress, handler det ofte om det samme: Vi har overskredet vores egne grænser, for hvad vi kan rumme og klare af situationer og opgaver. Vi har haft svært ved at sige fra, når vi skulle.
Men vi kan lære meget af det.
Vi kan finde frem til den frygt i os og gøre noget ved den. Ofte, kan frygten handler om ting vi forestiller os, men ikke er så skræmmende i virkeligheden.

Når vi føler skyld og dårlig samvittighed ved at sige fra, skal vi spørge os selv om hvorfor.
Hvad er det der får os til at have det dårligt med at følge, hvad vi ved er godt for os?
Når vi kan svare på det, er vi nået langt.

Mit budskab til dig er: Ligegyldigt hvad du kaster dig ud i, skal du sørge for at det fodrer dig med god energi og trivsel. At det giver mening og du kan også have det sjovt med det.
Hvor du kan skabe et kærligt rum og tid til dig selv, hvor du kan være dig og gør tingene på din måde. Hvor du kan hvile i dig selv, mærke din styrke og dine begrænsninger.
Find frem til det, der udtrykker dig bedst. Gør det synligt for dig selv og andre. Mærk dit ståsted, dine grænser og øve dig på at respektere dem. Hvis de skal udvides, skal det være din beslutning og ikke noget du bliver presset til !!!
Og tag dig så super kærligt og omsorgsfuldt af dig selv på denne rejse. 
Du fortjener din fulde opmærksomhed og selvaccept.!!

Så dine tankers frø for det nye år !!

Byd dig selv velkommen i det nye år

Et nyt år starter om lidt. Det inviterer os til fornyelse af tanker og livsvaner. Vi får lyst til at skifte alt det gamle og slidte ud med nyt og frisk, med noget der giver mere mening.

Så frø af alt det, du vil se blomstre i den nære fremtid. Frø af dine inderste ønsker og forventninger, men lad det ikke blive i tankerne kun. Skriv dem ned, tegn eller mal et billede, eller lav en sang om det, du ønsker dig mest.

Du tror ikke du kan skrive eller male. Du skal ikke anstrenge dig til det. Lad dig selv være fri til at skrive det du tænker og mærker, lad dig selv male det. Det behøver ikke at ligne noget bestemt, du kan nøjes med at lege med dine foretrukne farver. Bare det giver mening for dig. Når du skriver og tegner dine drømme, det, du ønsker skal komme i det nye år, gør du noget aktivt for at manifestere det.
Du kan også lave en kollage med billeder du finder eller selv maler, der viser hvad du ønsker at omgive dig med i det nye år. Hæng den op et sted, hvor du dagligt kan se den og minde dig om hvad, der er vigtigt for dig.

Gør plads til ny energi

Ryd op i skabe og skuffer og skil dig af med alt det, du ikke længere bruger. Når du gør det, lægger du energi i at skabe plads til noget andet, nyt og forfriskende.

Se livet i dig, bag alle dine bekymringer og bag huden, der ældes. Mærk hvad der gør dig positiv og glad og beslut dig for at have mere af det i det nye år.
Beslut dig for simple valg, der vil lukke mere glæde ind i dit liv. Vælg mere at smile end at være trist, ikke fordi du skal fornægte eller fortrænge sorgen når den er der. Men smilet ligger tættere på din naturlige energi og når din energi er let, ville du håndtere tristheden på en bedre måde.
Tristhed vil simpelthen ikke få lov at slå rødder i dig !!

Mærk dit hjerte bag alle begrænsningerne og dine og omverdens krav til dig. Dine krav til dig selv er ofte tungere end omverdens. Vær tålmodig og kærlig med dig selv, for du er den, der kan gøre det bedst.
Din morgenhilsen til dig selv må være anerkendelse og glæde for skønheden og livet, du bærer i dig.

Find hjem til dig selv

Lad det nye år være tiden, hvor du søger mere hjem til dig selv.
Skru ned for de selvfordømmende tanker og skru op for alt, der giver dig glædens bobler i maven.
Det handler om at sige højt ja til dig selv!
Mærk dine grænser og lær at respektere dem, så dine omgivelser kan se dig og respektere dig som den du er.

Start med at satte spor og så frø, for alt det du ønsker at skabe i den kommende tid og husk at kigge til dem ofte og vande dem, så de kan gro.
Byd det nye år velkommen og byd dig selv velkommen i det nye år!!

Må dine ønsker og visioner for fremtiden mærkes i dit hjerte først. Der, hvor du kan være dig selv uden frygt.
Rigtig godt nytår til dig!!

Psykens energi

En livgivende energi  

Vores krop er fysisk, men hver eneste del af den, er forbundet med en psykisk energi. Det er den energi vi ligger i det vi oplever, tænker og gør. Det er vores livsenergi og når den er i balance, er vi lette og bevægelige i krop og psyke. Ubalancen opstår når vi ønsker en ting men gør alligevel noget andet. Eller når vi bliver forhindret i at handle på noget. Vi blokerer for vores naturlige energistrøm, når vi går imod os selv og tysser stemmen indeni. 
Vi bliver anspændte i krop og sjæl og disse psykiske spændinger, ville med tiden gøre sig bemærket tilsvarende steder i kroppen.
Vi skal mærke hvad der sker i os, hver gang vi gør noget, vi ikke har lyst til. 
Hver gang vi undertrykker vores naturlige virkelyst.

Energien kan stivne

Jeg kendte en ung kvinde, sød, omgængelig og intelligent. Hun havde mange kvaliteter og virkede som en spændende og udadvendt pige.
Alligevel, var hun ikke så meget for at tale når der var mange til stede. Hun havde det ikke godt med at være den, der blev hørt og brød sig ikke om at være ”for synlig”. I disse situationer svigtede stemmen, hun blev hæs og hviskende, følte sig flov og valgte hurtigt at blive tavs igen. Hun følte sig som en mus, der skyndte sig at krybbe tilbage i sit skjul. 
I små grupper, følte hun sig mere tryg og kunne tale med en mere stabil og rolig stemme. 
Andre gange var den helt galt.

Jeg har talt med hende flere gange. Hun fortalte at hun fik hjertebank og halsen blev næsten tør, når hun mærkede at der blev rettet en større opmærksomhed mod hende. 
Hun havde under sin opvækst ikke fået lov til at være den, hun var. Blev ofte beskyldt for at lyve, selv når hun fortalte sandheden og fik tæsk, når hun turde sige dem imod. 
Hendes selvværd og identitet blev udhulet siden hun var en lille pige og havde brug for kærlig omsorg, støtte og anerkendelse. 
Hun kunne ikke forsvare sig selv og lærte hurtig at tie stille. For at beskytte sig. 
Hun blev usikker og angst og syntes ikke at hun var værd at bemærke og høre på.

Den psykiske energi strømmer igennem hver eneste del af kroppen  

Ikke så underligt at kvinden oplevede det på den måde. 
Hun var blevet angrebet både verbalt og fysisk når hun forsøgte at kommunikere, som den hun var. Blev anklaget for at lyve og blev straffet når hun forsøgte at sige fra.

Der var rigtige mange følelser, der var blevet affødt af denne hændelse, som hun ikke kunne få afløb for.
Følelser og overbevisninger om skyld, uduelighed, mindreværd, afmagt, uretfærdighed og ikke mindst vrede, blev med tiden til en negativ ophobet energi, der vendte sig mod hende selv. Hendes selvtillid og selvværd havde fået utallige hug, og det gjorde hende sårbar og inderst inde bange for at kræve sin plads i verden. Det gav derfor stor mening at hendes forsøg på at udtrykke sig, blev forhindret af klump i halsen og en knap hørlig stemme. Hendes hals og stemme, var overbelastet af alle disse uforløste og fortrængte følelser og psykiske spændinger. 

Vores hals har en livsvigtig fysisk funktion

Vigtig for vores overlevelse. Men udover det, ligger her vores evne til at kommunikere og udtrykke os. At kunne tale og svare for os selv. Vores stemme er en unik del af vores identitet.
Livssituationer, der tvinge os til at ”sluge kameler” og ikke turde sige højt hvad vi mener, skaber psykiske spændinger i os. Følelser som afmagt, vrede og skyld bider vi i os og lukker inde.
Vrede mod de andre, der gør sådan mod os og vrede mod os selv, der ikke tør/kan svare igen. 
Alt det, vi ikke kan udtrykke og forløse, bliver til en belastende og tung energi, vi ikke kan komme af med. 
Den vil sætte sig som spændinger og blokerer yderligere for vores evne til at udtrykke os.
Og den evne sidder nemlig i halsen. Måske vil den komme som en kronisk klump i halsen, en pludselig host, tilbagevendende halsbetændelse eller en svigtende stemme…

Vores psykiske energi – vores drive – når den kommer i spændetrøje og ikke er i naturlig bevægelse, vil prøve på at ”vække” os på enhver tænkelig måde.
Jeg tror at enhver vedvarende spænding og ubalance er vores sjæls sendebud, der prøver på at fortælle os at her er noget, der ikke er godt for os. 
Og vi skal lytte…

tankernes kraft Herlev

Tankenkraften

Vores tanker skaber vores virkelighed

Tankekraften er energien i vores tanker. Tanker skaber følelser, der så skaber en tilstand i os. Energien i vores tanker og følelser skaber vores hverdag og virkelighed.
Du kan betragter hver tanke som en dråbe vand, vi giver os selv at drikke. 
Som et frø, vi sår i vores indre have. Ofte ubevidst, lader vi frøene falde.
Hvordan tror du de negative frø påvirker vores have? Tror du at den får næring overhovedet?
Er der blomster og fugleliv? Trives vi selv i den have?

Negative og begrænsende tanker, er ikke en naturlig tilstand for os. Negative tankemønstre kommer ikke ud af ingenting, men gennem oplevelser, der har skadet vores selvtillid og selvværd.
Men i vores voksenliv har vi mulighed for at ændre denne tilstand, hvis vi virkelig ønsker det.
Vi kan tage styringen over vores sind og omprogrammere det. Simpelthen ved at gentage at det ikke er vores sind, men os, der bestemmer.
Tag et øjeblik til at se tilbage på dit liv. Hvad ser du? Er der mest bekymring og problemer og en utilfredshed, du ikke ved, hvad den skyldes?
Hvis den måde du har tænkt og følt på indtil nu ikke virker, er du så villig til at ændre den?

Du skal ikke fornægte dig selv og dine negative tanker..

…du skal bare ikke invitere dem ind mere.
Du kan takke dem for alt det, de har lært dig indtil nu men fra nu af, fortjener du bedre.
Du fortjener at tænke de bedste tanker om dig selv og dit liv. At fylde dig med kærlig energi og smukke visioner. Du fortjener at give dig selv den gave det er, at skabe en overflodshave inde og omkring dig, der nærer og udvikler dig.

Prøv en gang :

Sæt dig stille med lukkede øjne. Træk vejret dybt og fald til ro. Tænk noget negativt om dig selv. Noget, der virkelig irriterer dig hos dig. F.eks. at du ikke kan finde ud af at komme til tiden. Eller at du ikke er så slank som andre du kender…
Mærk lige hvad det gør ved dig. Mærk og føl din krop, din energi, dine sanser, dit humør.
Hvordan er det? Føler du dig let eller tung? Bliver du glad eller trist? Vær helt ærlig med dig selv, alt andet vil ikke tjene dig det mindste.

Og nu skal du gøre det modsatte: Tænk på det, du godt kan lide ved dig selv. Dine øjne, dit hår…du er måske god til at formulere dig…..eller du elsker at tegne…..
Fordyb dig igen i tanken og mærk de følelser, der breder sig i dig og din krop. Hvordan føles det?
Er din energi blevet let? Er knuden i maven væk? Kan du mærke forskellen?
Fokuser på det positive og lette. På den gode og glade følelse. Lad den negative tanke, der dukker op, passere igen. Vær udholdende og vedholdende. Hver gang en negativ tanke melder sig, vend den beslutsom om til en tanke, der løfter dig. 
Lette, glade og visionære tanker er din sjæls naturlige tilstand. Og din nødvendige næring.

Hvis du vælger at arbejde bevidst med at slippe dine gamle, begrænsende tankemønstre og invitere nye og livsbekræftende ind, vil det lidt efter lidt blive din nye, naturlige virkelighed.

Det er ikke et hurtigt fix men et bevidst arbejde

Ofte, når jeg har spændinger, laver jeg den følgende øvelse:
Jeg fylder hver eneste celle i min krop med kærlig omsorg og masser af lys. Ligesom en stor sol, der står op inde i mig og indhyller mig i sin healende lys. Jeg kan mærke varmen og den kærlige energi og hvordan min krop slapper mere og mere af.

Det er ikke en mirakelkur. Det er en bevidst tilstand, vi kan vælge at skabe for os selv. Miraklet skabes lidt efter lidt i vores bevidsthed og underbevidsthed og manifesterer sig i vores liv på en måde, vi kan se og mærke. Som en lethed, en ny energi, mere glæde og flow. 

Hvilken have vil du skabe og hvad vil du nære den med?

Et klart budskab:

Jeg læste et sted den følgende fortælling, som du kan tage med dig, hvis den giver mening for dig. -:)

En gammel indianerhøvding lærer sit barnebarn om livet. “Inde i dig er der en kamp i gang,” siger han. “To ulve kæmper mod hinanden. Den ene repræsenterer vrede, misundelse, sorg, fortrydelse, arrogance, selvmedlidenhed, skyld, had, hovmod, løgn, tvivl og egoisme. Den anden repræsenterer tro, håb, kærlighed, fred, ydmyghed, venlighed, empati, gavmildhed og sandhed.”
Barnebarnet sidder et øjeblik og tænker. “Hvilken ulv vinder?” siger han.
Høvdingen ser barnebarnet i øjnene. “Den du fodrer.”

At turde mærke smerten

Vi skal kunne mærke os selv for at kunne mærke smerten  

Jeg havde en samtale med en skøn ældre kvinde. Hun havde et langt liv bag sig med mange udfordringer. Der var meget af det, der stadig sad i kroppen som sorg, til trods for at hun gennem tiden havde fået talt med terapeuter og psykologer.
Hun græd under det meste af samtalen. Det var tydeligt at mærke, at der var noget tungt og gammelt, som hun havde brug for at give slip på.

Hendes reaktion har sandsynligvis forskrækket hende, fordi hun valgte at stoppe sig selv i forløsningsprocessen og ikke mærke mere af det, der stadig var svært. Hendes ord var: ”det er for hårdt og der kom ikke noget nyt frem”. Jeg respekterede det. Hun skulle vælge og valgte processen fra. Men hun havde ikke ret i “der kom ikke noget nyt frem”.
Der kommer ny energi og vi gør plads til noget nyt, hver gang vi giver slip på smerten. Selv om det kan føles angstfyldt, provokerende og temmelig irriterende. 

Forløsning kommer når vi accepterer og slipper

Ja, det kan føles hårdt at gå igennem en forløsning af svære oplevelser og følelser, der tynger psyken, men det er den eneste vej at gå, for at opnå fred med vores livshistorie og med os selv.
Så længe tårerne sidder lige bag øjnene og flyder ved de første ord, har hjertet og kroppen brug for at slippe den byrde. I vores tårer ligger den skjulte smerte men også den lindring vi har brug for. Og der er ingen tvivl om, at der sker noget nyt hver gang vi giver os selv lov til at mærke det, der er svært og slippe det. Når vi tør mærke det og ser det i øjnene, tager vi styring over det og det mister efterhånden sin kraft.

Modstand er frygt

Når vi ikke tør mærke alle følelserne i os, kan skyldes en frygt for hvad, der ellers kan gemme sig inde i vores erindringer. Frygt for at noget mere grimt og mere smertefuldt kan komme op til overfladen og kan vi overhovedet håndtere det?
Men frygten vil miste sin kraft, når vi er villige til at se den i øjnene. 

Der er intet farligt i vores minder og følelser. De er en del af os og vores historie. De er vores livs vejledere.
Smerte er ikke farlig, men udrensende. Den hjælper os med at kaste lys i vores sjæls afkrog, mærker det svære og healer det. Men det kræver kærlighed og tålmodighed med os selv.
Vi skal åbne vores hjerte for både den lette og den dystre side af os og accepterer og omfavner begge. Fuld accept af hele os selv er den bedste forløsning og healing af vores krop, hjerte og sjæl. 

 

hjerte liv energi Herlev

Hjertets vej

Under en meditation for nogen tid siden, fik jeg en meget klar vished at livets bedste gave til mig, var at være i kontakt med mit hjerte. I hjertet var jeg hjemme, det sted, jeg kom fra og hørte til.
Ord kan ikke beskrive den meget smukke oplevelse, men den er med mig og jeg husker den hver gang jeg bliver i tvivl og kommer til at vakle.

I denne urolige og meget udfordrende tid, kan vi nemt føle os overvældet af situationer og tilstande, der synes negative og håbløse. Verden i nær og fjern er i voldsomt oprør og meget virker mørk og usikker. Midt i alt det her er vi, hver især med vores egen udfordrende og krævende hverdag, med vores egne små og større kampe for at leve et fornuftigt liv med plads til ro og glæde. Og vi kan ofte blive usikre over hvordan det er muligt at holde fast i os selv i vores lille båd midt i et stormfuldt hav.

Er det muligt at finde vejen og ikke fare vild? Og hvordan gør vi, så det giver mening?
Her vil jeg sige noget, du sikkert har hørt før. En hver forandring starter først inde i os selv. Når vi arbejder målrettet på at være i harmoni med os selv, skaber vi kærlige livsvilkår, der gavner os selv først og derefter andre omkring os. Fordi hver eneste tanke og handling skaber en energi, der har indflydelse på vores liv og vores liv har indflydelse på livet som helhed.
Ligesom ringene i vandet skabes, når vi har kastet en sten i. Vi skaber ringe af lys og lethed, der når vidt omkring os.
Ja, det er muligt at holde fast i os selv og ikke fare vild. Vi skal lære at være i kontakt med vores hjerte.

Vores sande identitet ligger i vores hjerte

Vores hjerte er vores virkelige hjem og vores vejviser. Vores bedste rådgiver i enhver situation, vores kilde til visdom og sikker havn i stormvejr.
Måske er det et såret hjerte, som vi har gjort til vane at gemme væk for at beskytte det.
Men vores hjerte kan fortælle os hvordan vi kan heale angsten og lære at mærke det igen. Hvordan vi kan mærke og forstå de tegn og fornemmelser, der kommer til os fra det dybeste sted i os selv.

Den største forskel for os og andre, kan vi netop gøre ved at være os selv. Men vi skal først finde frem til den vi i virkeligheden er, uden tilsløringer. Vores valg og beslutninger er med til at afgøre om vi fjerner os fra eller nærmer os den, vi er. Hver gang vi vælger det, der føles rigtigt og ikke lader angst og tvivl tager over, har vi lyttet til vores indre vejleder og lærer lidt mere om hvad der fungerer godt for os.

Intuition og indre stemme

Vores hjerte er vores indre stemme. Den taler til os i alle livets situationer og vi skal træne vores evne til at høre den.
At turde høre sit hjerte tale og også følge det, kræver at vi ønsker at være tro mod os selv. Til trods for hvad omgivelserne mener og forventer af os.
Hver gang vi vælger det, der dybest inde føles rigtigt for os, anerkender vi os selv og vores behov. Vi nærer os med vores egen omsorg og opmærksomhed. Den vej, der går igennem vores hjerte, fører os nærmere vores egen virkelige kerne. Vores indre kilde, hvor vi kan hente alt det, vi har brug for.

Det kan føles som Palle alene i verden

Vejen kan virke uklar og svær og til tider ensom. Fordi når vi bevæger os mod en bevidsthedsudvidelse, bevæger vi os imod en anden og højere frekvens. For at sige det simpelt, en anden bevidsthed og forståelse, som vi ikke kan dele med alle. Nogle af vores relationer ville falde fra undervejs, eftersom vi ikke længere har samme verdens- og livssyn.
Det kan synes sørgeligt, at det tynder ud i vores netværk. Især, når vi i denne proces har allermest brug for støtte og anerkendelse. Men hvis omkostningen er at være en anden, end den vi er, vil vi blive ved med at betale den pris?

Vi mennesker mødes, lærer af hinanden og enten udvikler vi os sammen eller fortsætter vi hver for sig. Det er en naturlig konsekvens i vores udvikling. Og ja, vi kan føle os alene mens vi går på hjertets vej. Vi har nemlig drejet fra den retning, som mange af vores medmennesker går hen imod.
Men i takt med at vi vælger at være os selv tro, vil vi møde andre ligesindede på vores vej; vi vil møde dem, hvis udvikling matcher vores egen og som bevæger sig i samme frekvens som os. De har ny og spændende lærdom med til os. Og vi møder dem, vi har brug for, det sted i livet, vi befinder os.

Vores livsvej går igennem vores hjerte. Ellers vil den ende blindt.