selvkærlighed Herlev

Selvkærlighed skal vi lære

Selvkærlighed….at lære at elske hele sig selv, betyder at acceptere sig selv fuldkommen. Både de gode og de skæv sider. Jo mere vi lærer mere kærlighed til os selv, jo kærligere verden er vi med til at skabe. 

Det er noget vi selv skal lære undervejs, fordi vores verden formår det ikke endnu. De fleste af os mangler de væsentlige grundsten, som selvværd og selvaccept. Derfor, at lære at elske hele sig selv, er noget af det sværeste og samtidig den vigtigste opgave i vores liv.
Det er ikke tilfældigt at de fleste af os, bærer på følelser som ”ikke at være god nok” og ikke at være ”tilstrækkelig”!!

Vores rejse i livet er en studie. De oplevelser vi får, er vores historie og lærdom. Vi har levet utallige øjeblikke med utallige følelser, tanker og drømme. Vi kender til glæde, sorg og frygt, igennem vores møde med mennesker og situationer.

Fra dagen i går og helt tilbage til vores fødsel, ligger vores fortid. Den er en del af os og har formet vores forestillinger og overbevisninger, om først og fremmest os selv.
Den har formet det billede af os selv og verden, vi har nu. Om det, vi er og det, vi kan.
Det er helt op til os selv, hvordan vi vælger at forholde os til vores fortid. Om den skal definere hvem vi er og hvordan vi skal leve. Om den skal være en dødvægt, en ”spændeben” der holder os fast i samme livsmønstre, eller om den skal bruges som en guldgrube, hvor vi henter visdom og styrke fra vores erfaringer.
Det, vi vælger at gøre, eller ikke gøre, har en stor betydning og indflydelse på hvordan vores  virkelighed ser ud.

Vores selvopfattelse styrkes eller udhules af vores oplevelser 

Livsoplevelser, der undergraver vores selvopfattelse og selvværd, forsyner os med mistro til os selv og livet. De skaber de såkaldte skyggesider i os og de triste følelser. Det falder os mest naturligt at være kritisk over for os selv end at være elskværdig.

Når vi skal lære at elske hele os selv, betyder det, at vi skal lære at rumme alle sider af os selv. De lyse og de mørke. Hvis vi fornægter vores skygge del – som faktisk er en naturlig del af os – kan vi ikke være i balance som et helt menneske.
Vi skal lære at anerkende disse sider i os, der ønsker at fortælle os noget væsentligt om os selv og vores liv.
Vi skal spotte de triste tanker og følelser, når de er der og vi skal lære at lytte til den besked, de har til os. Det handler ofte om ting, vi ikke har magtet at kigge på endnu, men som kan gemme på den største lærdom om os selv.
Når vi arbejder med vores fortid, giver det mening at tænke på et gammelt buddhistisk ordsprog: ”Ingen mennesker er dine venner eller fjender. De er alle sammen dine lærere”!!!

At elske os selv er et bevidst valg !

Det indebærer at vi har lyst  og er klar til at kigge på os selv og arbejde med de ting, der er svære i vores liv.

De første skridt mod selvkærlighed er at vælge bevidst:
1. at vil have det godt med sig selv og skabe sig et godt liv.
2. at tro på at vi fortjener det bedste i livet.
3. se vores fortid i øjnene og forholde os til den på en styrkende måde.
4. anerkende hele os selv.
5. Lære at mærke vores hjerte og bruge det som den bedste vejleder.
6. starte med at ændre de overbevisninger og forestillinger, der begrænser os og frarøver os livsglæden og energien.
7. vælge at sætte fokus på de væsentlige ting i vores liv. Dem, der giver os næring og naturlig flow.

Igennem denne rejse, der er en dyb selvrefleksion og selvgranskning, vil vi kunne finde frem til den rigdom af evner vi har og som vi er bevidste eller ubevidste om.
Kærlighed til og accept af sig selv, afføder et større nærvær med sig selv, dybere indre ro og mere overskud og energi, der smitter på alt det, vi rører ved og omgiver os med.
Hjertets vej er den eneste vej for at møde os selv !! Ved at vælge at være helt os selv, gør vi den største forskel i verden !!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *